WARNING-Notorisk bedrager- Inge Kenny (Hauklien) Stensrud

Næringsdrivende og selskaper lik AS Roger Jensen Trading Company Ltd, med store utfordringer mht utestående fordringer har en tendens til å tiltrekke seg bedragere lik Inge Kenny (Hauklien) Stensrud.

Tidlig på året 2017 ble CEO Roger Jensen oppsøkt på kontoret i Kongsberg av Inge Kenny Stensrud. Inge Kenny kunne fortelle at etter flere års opphold i England hadde han blitt kjent med en beslutningstaker fra det Eritreiske regimet bosatt i London, hvor han mot en provisjon skulle besørge at AS Roger Jensen Trading fikk fullt oppgjør. Kravet var at CEO Roger Jensen betalte up front Kr. 40 000,- i kontanter, slik at Inge Kenny kunne reise til England å møte denne Eritreeren.

I fortvilelse betalte Roger Jensen Inge Kenny Stensrurd kr. 40 000,-.

Det tok ikke lang tid før Inge Kenny Stensrud meldte tilbake at han måtte ha mere penger for å få dealen på plass. Roger Jensen aksepterte ikke å betale i kontanter å ba i den forbindelse at dersom han måtte betale mere, måtte han ha en bankkonto å betale til. Det tok kun kort tid før Inge Kenny Stensrud oppgav bankkonto 2280 10 31667 tilhørende Per Hauklien, Inge Kennys 86 årige far.

Vi kom inn i saken i juli/August-2018. På det tidspunktet hadde Inge Kenny Steinsrud totalt inklusive de kr. 40 000,- i kontanter fått utbetalt totalt kr. 425 883,25, Hvorav kr. 385 883,- hadde gått inn på Per Hauklien sin bankkonto.

Roger Jensen hadde i perioden før vi kom inn i saken en utstrakt SMS utveksling med Inge Kenny Stensrud. Alle disse SMS utvekslingene hadde Roger Jensen logget. Vi så med en gang vi fikk tilgang på disse at vi sto ovenfor en notorisk bedrager.

Når vi foretar en bakgrunn sjekk av Inge Kenny (Hauklien) Stensrud ser vi raskt at Inge Kenny ikke er noen novise. Som ihuga Liverpool supporter arrangerte Inge Kenny tidlig på 80 tallet supporter turer til Liverpool, Anfield. Problemet var når disse supporterne kom til flyplassen var det annonserte chartrede flyet “ikke ” tilgjengelig. Inge Kenny hadde solgt fotballturer uten fly og billetter, men stukket profitten i egen lomme.

Han er bedrageri dømt ved Drammen Tingrett i 2006, Telemark Tingrett i 2008, Asker og Bærum Tingrett i 2016.

I folkeregistret står Inge Kenny Stensrud oppført med adresse c/oHauklien, Gifstadbakken 9, 3405 Lier. Ved besøk på adressen finner vi ut at dette er Per Hauklien, Inge Kennys fars adresse. Dette er en omsorgsbolig eid av Lier kommune.

I det alle banktransaksjoner Roger Jensen har betalt til Per Hauklien sin bankkonto i DnB, fremmer vi en utleggsforretning ved namsmannen i Drammen hvor vi ber om utlegg i bla denne bankkontoen.

Den 09.11.2018 innstiller namsmannen begjæringen med begrunnelse at saksøkte Per Hauklien den 24.09.2018 hadde avgått med døden.

Fordringsanmeldelse ble den 15 November 2018 fremmet Skifterett, Drammen Tingrett.

Den 19.11.18 får vi tilbakemelding fra tingretten at dette mest sannsynlig er et insolvensbo.

Utleggsforretning blir fremmet Inge Kenny Stensrud den 20.05.2019. Namsmannen avholder forretningen den 03.12.2019 med “intet til utlegg”

Parallelt med utleggssaken anmeldte vi Inge Kenny Stensrud til politiet for grovt bedrageri. I det å ha utnyttet en eldre forretningsmann i en sårbar situasjon ved å villede han til å tro at saksøkte Inge Kenny Stensrud kunne besørge oppgjør fra Eritrea til Roger Jensen.

Henleggelse fra politiets side ble ikke overraskende mottatt før bekreftelse på anmeldt forhold.

Klage over henleggelse ble den 29 Mai-20 oversendt Statsadvokaten i Buskerud Vestfold og Telemark. Vi har på angjeldende tidspunkt blitt gjort kjent med at Inge Kenny Stensrud påny er anmeldt av produksjonsselskapet i TV-Norge som produserte dokumentaren “Mannen som falt”. Her hadde Inge Kenny hevdet å sitte på beviser som var låst inn i en bankboks i København. Disse bevisene kunne han skaffe til veie, mot en betaling up front på Kr. 50 000,-. Produksjonsselskapet betalte, men fikk aldri de bevisene de hadde betalt for.

Den 30 Juli-20 ved påtegningsark 01.02 opprettholdt Statsadvokaten politiets henleggelse.

Vi tok kontakt med fhv politimann, nå journalist Jørgen Granberg å ba han ringe Statsadvokaten for å få en redegjørelse for den egentlige årsak til henleggelse av saken. Det svaret Granberg får er at “politiet” er av den oppfatning at når man er så “dum” og i den forbindelse lar seg forlede til å betale en svindler som Inge Kenny Stensrud, har man seg selv å takke!

Vår oppfatning er at hverdagskriminalitet ikke blir prioritert over hode! Politiet behandler kun ferdig etterforskede saker fra Skattetaten, NAV og uberettiget utbetalt korona støtte. Dette ferdig etterforskede saker, statlige krav hvor politi juristen kun trenger å sette hvilken § saksøkte skal dømmes etter å møte til riktig tid i retten. Dette krever minimale politi resurser å tar seg godt ut i statistikken , herunder høy lønsningsgrad.

I vår sak ved pågang mot Inge Kenny Stensrud mottok vi trusler om at vi skulle få besøk av folk som virkelig skulle “ta” oss. Vi fikk sågar skylden for at Per Hauklien, Inge Kenny sin far hadde avgått med døden, på grunn av vår pågang mot ham via Namsmannen.

På grunn av tildels grove trusler bestemte vi oss for å finne ut hvor han fysisk bodde, samt konfrontere Inge Kenny Stensrud en gang for alle om at dette tullet finner vi oss ikke i. Vi søkte via sosiale medier, samt hadde samtaler med kilder som gjorde at vi etter hvert greide å lokalisere han i Sandvika. Tilslutt fikk via via en kilde opplyst at Inge Kenny Stensrud bodde bak Sandvika Storsenter. Dette begrenset søket til 3 gateadresser. Ved oppmøte på stedet brukte vi ca 25 min på å lokalisere adressen.

Arnold Haukelands Plass 5, 1338 Sandvika, leilighet H0201

Vi tok oss inn i oppgangen og tok oss friheten å banke på døra til Inge Kenny, for i den forbindelse gi en klar beskjed om at nok er nok. Vi hadde følelsen av at han var hjemme, men ingen åpnet døra. Det at vi hadde funnet han fikk vi bekreftet ca 20 minutter etter at vi dro fra adressen. Inge Kenny Stensrud ringer Roger Jensen å kom med en røverhistorie om at han skulle være truet. Ingen av oss hadde fått personlig kontakt med Inge Kenny, slik at hans påstand om trusler var bare oppspinn. Roger repliserte med at det kanskje var på tide at han begynte å betale ned på gjelda, slik at slike uheldige episoder ikke oppsto.

1 juli-2020 oppdaget vi at miraklenes tid ikke er forbi. 1 avdrag kr. 50 000,- tikket inn på konto. August, september oktober likeså. Vi får bare holde stramme tøyler inntil fullt krav er innbetalt i sin helhet.

I denne saken henlegger politiet anmeldelse, statsadvokaten opprettholder henleggelse. Namsmannen finner hverken adresse ei heller aktiva til utlegg.

Vi brukte 1 dagsverk på å lete opp, samt få bedrageren til å starte en nedbetaling.

Det MÅ være en falitt erklæring både for politiet og namsmyndighetene å la en slik notorisk bedrager få holde på på den måte han har gjort i flere tiår. Det å unnlate å etterforske grove bedrageri som i denne saken strider så til de grader mot allmennhetens rettsoppfatning. Denne mannen skulle vært tiltalt, dømt og fengslet for flere år siden. Han har ved handling vist gjentagende kriminelle handlinger mot bemidlede personer som har vært i en særdeles sårbar situasjon, noe som burde være straffe skjerpende.

Anmeldelse for at vi har lagt ut advarsel om denne notoriske svindleren.

I dag fikk jeg en telefon fra en etterforsker ved Sør-Øst PD som kunne fortelle at undertegnede av svindleren Inge Kenny Stensrud var anmeldt for blottlagt hans bedragerske virksomhet på vår blogg.

Man kan stille spørsmål til politiets vurderinger. Vi anmeldte Inge Kenny Stensrud for grovt bedrageri av kr. 430 745,25 på vegne av Roger Jensen 1 Oktober-2019. 1 November 2019 mottok vi henleggelse fra Sør Øst Politidistrikt. Saken kom aldri ut av Felles Straffesaks mottak før den ble henlagt. Saken ble påklaget til Statsadvokaten som opprettholdt henleggelsen.

Henvendelse fra Journalist Jørgen Granberg – Politiadvokat Haare

På forespørsel fra journalist Jørgen Granberg til politiadvokat Haare Sør Øst PD på hvorfor saken ble henlagt i det det var kjent gjerningsmann og gjerningstidspunkt, fikk Granberg følgende svar: “Når man er så dum, har man seg selv å takke”. Dersom dette er holdningen til påtaleansvarlig er jeg overhode ikke forundret i at gjerningsmann i dette tilfellet Inge Kenny Stensrud får medhold i sin anmeldelse og at det blir besluttet etterforskning av oss som har advart mot denne notoriske svindleren.

Disse helt hinsides vurderinger gjort av politiet er totalt uforståelige. Her har vi blottlagt en notorisk svindler, i den forbindelse kanskje fått hindret han i å foreta nye bedragerier, og som takk for dette prioriteres etterforskning mot varsleren, slik at svindleren kan fortsette sin virksomhet. Dette er verd et program i “Vårt Naive Norge”

Når det er sagt fikk vi for en tid tilbake en ny sak mot denne notoriske kjeltringen.

Ny bedrageri anmeldelse

I en årrekke har Inge Kenny Stensrud bedratt en nå avdød, som var i en veldig sårbar situasjon. Ingen Kenny Stensrud har utnyttet avdøde ved at han fikk utstedt 11 kredittkort i avdødes navn. Reiste til avdødes bostedsadresse i Skien å hentet ut disse kredittkortene og har maxet kredittgrensen på disse. Kredittkortgjelden har forlengst passert NOK 1 300 000,-.

Dette medførte at avdødes eiendom i Skien ble tvangssolgt. Avdødes datter som leide en eiendom av avdøde i Oslo fikk også trusler om tvangssalg på grunn av Inge Kenny Stensrud sin svindel og måtte i den forbindelse betale kreditorene NOK 500 000,- i påløpte renter for å kunne beholde eiendommen etter sin avdøde far.

Anmeldelse sendt politiet 20 Mai-2021

For oss blir det helt absurd at politiet prioriterer en sak mot oss i stedet for å ta og sette en stopper for denne notoriske svindleren.

Bekreftelse på anmeldt forhold, sak 1540967 28167/21-201

Related Posts

3 Responses
 1. My spouse and I stumbled over here
  coming from a different web page and thought I
  should check things out.
  I like what I see so i
  am just following you. Look forward to looking at your web page
  repeatedly.

Leave a Reply