Menneskesmugler/Human trafficker

Mr. Zeesan Makhdum Hussain

Bosatt i Viken Fylke

Dette er historien om Mr. Parminder Singh (Mr Singh) Mr Singh som er Indisk statsborger med Indisk pass ble arrestert ombord i Color Line 15 Februar-2020, etter å havnet i slagsmål med en annen passasjer på skipet.

Etter pågripelsen fant politiet ut at Mr Singh sin dokumentasjon på oppholdstillatelse i Schengen var basert på falske papirer. Politiet unnlot å sikte Mr. Singh for slagsmål og bråk ombord i Color Line, men valgte å sikte han for falske oppholds dokumenter, noe Mr. Singh trodde var ekte.

Ved pågripelsen var Mr. Singh i besittelse av et Europeisk oppholds kort utstedt i Spania- Dette oppholds kortet viste seg å være falskt, noe Mr. Singh ikke var klar over. Etter pågripelsen har politiet fattet utvisningsvedtak hvor Mr. Singh venter på å bli deportert tilbake til India. Utreisen har blitt forsinket grunnet Covid-19.

Hva skjedde egentlig

Mr Singh kom til Norge i 2015. Etter ankomst til Norge har han reist over hele Europa med bil, buss, fly og båt med falske papirer. Det som gjør saken merkelig er at etter at Mr Singh ble pågrepet etter hendelsen ombord i Color Line og politiet fikk kjennskap til hele historien, velger politiet kun å fatt utvisningsvedtak på Mr. Singh og unnlater å etterforske bakmennene i denne menneske smugler ligaen, selv om hovedmann er bosatt i Viken Fylke.

Mr. Parminder Singh-Historie

Mr Singh som var bosatt i en liten by i delstaten Punjab i India hadde et ønske om å bosette seg i Europa, nærmere bestemt Spania. Gjennom bekjentskaper fant han ut at det fantes agenter, selskaper som kunne oppfylle hans ønske om å emigrere til Spania for en gitt pris.

Etter råd fra agenten ble Mr Singh bedt om å reise til Russland. Ved ankomst Russland ville han bli møtt av en annen agent for selskapet som skulle hjelpe han over grensa til Norge. Mr Singh skulle blandes inn i flyktningstrømmen som strømmet over grensa fra Russland-Norge i 2015. Hele denne transporten virket organisert på Mr Singh. I den organiserte transporten Mr Singh var en del av reiste han og agenten sammen med ca 20 flyktninger. Etter ankomst Norge ble han ført til et flyktningemottak hvor han var i ca 1 måned. Etter å ha oppholdt seg 1 måned ved flyktningmottaket reiste Mr Singh sammen med noen av flyktningene han ble kjent med ved mottaket landeveien til Spania, uten å varsle Norske myndigheter som drev mottaket.

Ved ankomst Spania fikk han via sitt nettverk kontakt med en agent for selskapet som hadde anbefalt han å reise via Russland Mr. Zeesham Makhdum Hussain Norsk statsborger som er bosatt i Viken Fylke, Mr. Zeesham Makhdum Hussain skulle bistå med den videre prosessen med å skaffe Mr. Singh de nødvendige oppholds dokumenter for å kunne ha lovlig opphold i Schengen.

Mr Zeesham Makhdum Hussain krevde Euro 5 000,– i forskuddsbetaling for et midlertidig oppholdskort i Schengen. I tillegg måtte Mr. Singh skaffe til veie passfoto og signatur. Etter noen få dager mottok Mr Singh sitt oppholdskort gjeldende i Schengen utstedt av Spanske myndigheter. Det skulle senere vise seg at dette oppholds kortet var falsk.

En tid senere oppsøkte Mr. Zeesham Makhdum Hussain Mr. Singh og fortalte at det oppholdskortet han nå var i besittelse av kun var en midlertidig løsning og i den forbindelse ba Mr. Singh om å flytte til Norge. Ved å flytte til Norge kunne Mr. Zeesham Makdhum Hussain sørge for at Mr. Singh fikk en varig oppholdstillatelse i Europa. Mr Zeesham Makhdum Hussain innlosjerte Mr. Singh i en bolig i Drammen som han måtte dele med Mr. Maninder som var i samme situasjon som Mr. Singh.

Mr singh og Mr. Maininder ble av Mr. Zeesham Makhdum Hussain satt til forskjellige bygg relaterte jobber som månedlig ble betalt mellom Kr. 5 000,- til Kr. 8 000,-. Senere når Mr. Zeesham Makhdum Hussain hadde behov for en sjåfør til en av varebilene han disponerte fikk Mr. Singh et førerkort utstedt av Spanske myndigheter til disposisjon. Hvorvidt dette førerkortet er ekte har vi ikke fått verifisert.

Midten av 2018 ble Mr. Singh kontaktet av Mr. Zeesham Makdum Hussain og informert om at dersom han skulle oppnå å få permanent oppholdstillatelse måtte han få bistand fra Mr. Zeesham Makdum Hussain selskap i Estonia som kunne ordne permanent arbeids og oppholdstillatelse. Kostnadene for denne søknadsprosessen var Euro 13 000,- noe Mr. Singh betalte Mr. Zeesham Makdum Hussain. Selskapets navn er Capone Research Limited.

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/document-api-images-

Som det fremgår fra det Britiske selskaps registret Company House ble Capone Research Limited slettet fra registret 05.11.19

Bare navnet på selskapet bør jo få alle alarmklokker til å ringe.

Begrunnelsen Mr. Zeesham Makdum Hussain brukte var at han hevdet det var lettere å få omgjort arbeids visum til permanent oppholds visum via dette selskapet i Estonia.

Mr Zeesham Makdum Hussain ba Mr Singh om å skaffe til veie vitnemål, bekreftelse på utdanning, CV som inneholdt arbeidspraksis attester fra tidligere arbeidsgivere som vedlegg til søknad om midlertidig arbeidstillatelse i Estonia. All etterspurt dokumentasjon ble av Mr Singh overlevert Mr Zeesham Makdum Hussain hvor denne dokumentasjonen ble brukt som vedlegg til søknaden som ble oversendt immigrasjons myndighetene i Estonia. Legitimiteten av disse dokumentene som var produsert av Mr. Singh kan det stilles spørsmål ved.

Den 27 Mai-2019 fikk Mr singh innvilget 2 år arbeidstillatelse fra 01.07.2019 til 30.06.2021 av Immigrasjonsmyndighetene i Estonia. Søknaden har Registrerings nr. 1047450148

I 2019 møtte Mr. Singh en Norsk/Indisk dame han ble forelsket i og de giftet seg i mai 2020. I følge Mr. Singh mislikte Mr Zeesham Makdum Hussain dette giftemålet og i følge Mr Singh skyldes dette at Mr Zeesham Makdum Hussain ville miste kontroll over Singh. Inntil dette tidspunktet hadde Mr. Singh vært helt avhengig av Mr. Zeesham Makdum Hussain. Mr Singh er overbevist om at det er Mr Zeesham Makdum Hussain som rapporterte Mr. Singh til politiet og opplyste at Mr. Singh sine dokumenter var falske. Mr Singh har fra felles kjente av Mr. Zeesham Makdum Hussain fått opplyst at han har fått flere deportert pga manglende betaling av honorar for visumsøknader, eller at han ikke lengre kunne dra nytte av dem i form av billig arbeidskraft.

spørsmål som må stilles:

Norsk politi kjenner til Mr. singh sin historie, siden de pågrep og avhørte han. De har kun valgt å utvise Mr. Singh, mens bakmenn som Mr. Zeesham Makdum Hussain går fri.

Schengen samarbeidet gjør at man selv med falske papirer kan reise fritt nærmest i hele Europa.- Er vi tjent med det? I alle fall gir dette store muligheter med en enorm økonomisk oppside for menneskesmuglere som Mr Zeesham Makdum Hussain.

I enkelte EU-land er det langt lettere å kunne oppnå arbeids- og oppholdstillatelse enn i Norge. Har man først fått et Schengen visum kan man fritt reise, jobbe og oppholde seg i Norge.

I denne saken er det helt klart korrupte statlige tjenestemenn som har bistått Mr. Zeesham Makdum Hussain på en slik måte at han kan opprettholde sin virksomhet. Dette er en virksomhet Mr Zeesham Makdum Hussain har bedrevet i en årrekke.

Bevis

Falskt EU-oppholdskort (Schengen) og førerkort utstedt av Spanske myndigheter.

Overføringsbilag, kvitteringer på pengeoverføringer fra Mr. Singh – Mr. Zeesham Makdum Hussain

Lydopptak av telefonsamtale (punjab) mellom Mr. singh – Mr. Zeesham Makdum Hussain

Dokumentasjon på Mr. singh sin søknad om arbeid- og oppholdstillatelse til Estonia

Innvilgelse av arbeids og oppholdstillatelse fra myndighetene i Estonia

Related Posts

Leave a Reply