Flyktningspionasje press og kontroll

Shadow Company har siden juli 2018 i samarbeid med Human Rights Solutions, Org nr. 898 367 452, bistått Eritreiske flyktninger og asylsøkere som har blitt utsatt for press, kontroll, overvåkning, trusler om vold og ulovlig skatteinnkreving fra regimetro «immigranter» De fleste av disse regime tro «immigrantene» har selv kommet som asylsøkere til Norge!

Man kan spørre seg hvordan dette er mulig. Det bør være en kjent sak at det Eritreiske regimet kanskje er den største «Human Trafficker» i verden. Hvert år «rømmer» tusenvis av eritreere fra Eritrea. I tillegg sender regimet ut mange 1000 som blander seg i flyktningestrømmen. Ved ankomst til den vestlige verden jobber de for regimet i forskjellige former. Det kan være overvåkning og rapportering av «reelle» flyktninger og asylsøkere, ulovlig skatteinnkreving, rapportering tilbake til regimet om uønsket aktivitet, noe skom kan medføre represalier for gjenværende familiemedlemmer i hjemlandet. Det det dreier seg om er å skaffe tilveie vestlig valuta til regimet, samt holde en eventuell opposisjon nede.

Tolketjenesten både hos UDI, PU og domstolene er infisert av regimetroe eritreiske tolker. Det er et fåtall som av disse som ikke støtter det eritreiske regimet. Dette har ført til at de regimetro eritreerne som mer og mindre er sendt av regimet har sin «flyktning historie», id papirer på stell, slik at de nærmest kan vandre inn i Norge. Dette har vi flere skrekk eksempler på under «Pågående saker» Våre beregninger viser at 4 av 10 eritreiske asylsøkere/flyktninger er regime tro og støtter diktatoren.

Norsk politi og Norske myndigheter har kjent til denne virksomheten i over 20 år uten å løfte en finger. Det har utviklet seg et parallellsamfunn som gjør at de «reelle» eritreiske flyktninger og asylsøkere lever med press og kontroll fra det regimet de har rømt fra etter ankomst Norge. Dette på grunn av en berørings angst både fra Norske politikere, myndigheter og Norsk politi. Norge er ikke i stand til å ivareta sikkerheten til disse asylsøkerne, flyktningene asylinstituttet er ment å ivareta.

PST avdekket i 2013 en regimetro eritreisk agent, Norsk statsborger som hvitvasket NOK 50 Mill fra det Eritreiske regimet. Samme år begikk denne mannen et bedrageri mot et Norsk firma på NOK 46 Mill. Mannens enkeltperson firma ble stiftet i 2005 og har aldri levert et regnskap, næringsoppgave eller fått sine regnskaper revidert. Det fantes ingen faktura eller handel som kunne underbygge disse transaksjonene på NOK 50 mill. Dette i seg selv ville ha utløst et skattekrav på mellom NOK 8-11 mill. Det er betalt nærmere NOK 2 Mill til en eritreer i Oslo som var på arbeids avklarings penger fra NAV. DnB denne mannen sin bankforbindelse unnlot å flagge disse transaksjonene, selv om de ble overført fra et av verdens verste diktaturer. DnB burde blitt ilagt foretaksstraff for ikke å etterleve forskriftens § 4-9 om hvitvasking. Ingen ting av dette ble etterforsket hverken av PST, Økokrim eller Oslo PD. Hadde dette vært et enkeltpersonforetak drevet av en etnisk nordmann hadde det ikke stått på resurser. Vi har stilte spørsmål om denne saken til Sjef PST, med kopi til Justisdepartementet og POD den 16 Mai-21 uten å ha fått noe svar den 10 Juni-21. Berøringsangst?

I juni-20 ble Proba rapporten offentliggjort. Denne rapporten var et bestillingsverk fra Kunnskapsdepartementet som omhandler Press og kontroll mot innvandrere fra regimer og land de har søkt beskyttelse mot her i Norge. Kunnskapsminister Guri Melby gikk sterkt ut i media etter at rapporten lå på bordet og proklamerte at i løpet av høsten 2020 skulle Kunnskapsdepartementet legge frem en tiltaksplan. Høsten gikk, det ble vinter vår og sommer 2021 uten at Kunnskapsdepartementet har løftet en finger. Finn Våge leder av Eritrea Komiteen fikk opplyst av Kunnskapsdepartementet på forespørsel om hvilke tiltak som skulle iverksettes opplyst at rapporten nå var lagt under en annen rapport «Integrering gjennom kunnskap». Med andre ord, «feid under teppet» Berøringsangst

Related Posts

Leave a Reply