Eritreiske organisasjoner og Ortodokse menigheter i Norge

Av 46 eritreiske kirkesamfunn registrert i Brønnøysundregisteret, er minst 38 regimetro. Den norske staten bryr seg ikke, og dermed går det ekstra millioner til det eritreiske diktaturet.

Finn Våge, leder i Eritreakomiteen og Hilde Workenesh Heimdal, Mødre for Fred er kveldens gjester i føljetongen om Norges likegyldighet i forhold til de ekte opposisjonelle fra Eritrea, og som har fått opphold i Norge.

Menighetene

Disse menighetene får statlig tilskudd ut fra medlemsmassen. Vår undersøkelse viser at de 38 diktator vennlige menighetene får flere millioner i statlig bidrag fra den Norske stat. I tillegg kreves det inn kirkeskatt fra den enkelte menighet ovenfor menighetsmedlemmer

Diktator drevne organisasjoner

Det er registrert ett 40 talls Eritreiske organisasjoner / foreninger i foretaksregisteret som er drevet av PFDJ. Disse organisasjonene har i tillegg kvinnegrupper, barnegrupper, hvor de blant annet hevder å drive kulturutveksling. Dette er bare sprøyt. Dette er diktator vennlige, regimetro politiske organisasjoner som driver indoktrinering hjernevask og selekterer hvem som er velkommne på sine arrangementer. Disse organisasjonene søker om kommunal ,statlig og noen ganger fylkeskommunal støtte, hvorpå den Norske stat i sin naivitet villig vekk gir midler.

Hvem er medlemmer i disse menighetene og organisasjonene

En stor del av medlemsmassen i disse menighetene og organisasjonene har en fortid som asylsøkere. Man må vite at den eritreiske stat kanskje er den største “human trafficker” i verden. Dette er regimetro folk som har i oppgave å drive flyktningspionasje, overvåkning, ulovlig skatteinnkreving og rapportering av reelle eritreiske asylsøkere. En av deres hovedoppgaver er å terrorisere reelle eritreiske asylsøkere med trusler om vold. Det trues bla med represalier ovenfor gjenværende familie. Årsaken til dette er å holde en eventuell opposisjon nede. Dette er folk som har diktet opp sin “asyl” historie, fått hjelp av regimetro tolker som gjør tjeneste og blir benyttet av UDI og PU, søkt og fått oppholdstillatelse i Norge på falskt grunnlag!

Norske myndigheters – Berøringsangst

I juni 2020 ble Proba Samfunnsanalyse sin rapport 2020-03 offentliggjort. Denne rapporten var et bestillingsverk fra Kunnskapsdepartementet og omhandler “Press og kontroll-En studie av økonomisk og ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandringsbakgrunn i Norge.

https://proba.no/rapport/press-og-kontroll-en-studie-av-okonomisk-ideologisk-eller-religiost-press-med-utspring-i-opprinnelsesland-rettet-mot-personer-med-innvandrerbakgrunn-i-norge/

En stor del av denne rapporten omhandler Eritreiske flyktninger og det press disse blir utsatt for fra egne landsmenn som støtter diktator regimet og har søkt og fått asyl/opphold i Norge på falskt grunnlag.

Guri Melby gikk etter offentliggjøringen av Proba-rapporten ut i media og bekreftet at “Dette var en veldig alvorlig rapport” Rapporten avdekker at mange flyktninger lever i frykt for regimetro landsmenn som bedriver flyktningspionasje, øver press og kontroll, samt truer med represalier mot gjenværende familie i hjemlandet. “Dette skal vi komme med tiltak mot utover høsten 2020 , uttalte Kunnskapsminister Guri Melby (V) til media.

Finn Våge, leder av Eritrea komiteen og Hilde Workenesh Heimdal, Mødre for Fred, hadde på sensommeren etter å ha forsøkt å få et møte med Kunnskapsminister Guri Melby, fikk de et møte med kunnskapsministerens Rådgiver Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) . Våge og Heimdal hadde under samtalen flere forslag til tiltak hvor Statssekretær Almedal lovte at de skulle iverksette tiltak utover høsten 2020.

Høsten gikk, 2021 kom, nå har vi juni-2021. Finn Våge, Eritrea Komiteen har gjort gjentatte henvendelser til Kunnskapsdepartementet både skriftlig og pr. telefon for å få i stand et nytt møte, i den forbindelse få fortgang i “tiltakene” Kunnskapsminister Guri Melby proklamerte.

Finn Våge, Eritrea Komiteen har ved sine kontakthenvendelser blitt avvist og ignorert. “Proba Rapporten” er lagt i en skuff , i den forbindelse feiet under teppet. Kunnskapsdepartementets offisielle forklaring er at rapporten er lagt til under en annen rapport ” “Intergrering gjennom kunnskap”

Ett nytt eksempel på Norske myndigheters berøringsangst!

Episode #8 “Vårt Naive Norge”: Millioner til diktatoren i Eritrea

Related Posts

Leave a Reply