Asylbedrageri/Asyljuks

Det har etter hvert blitt en kjent sak at en stor del av flyktninger som forsøker å ta seg over middelhavet og til en sikker havn i Europa kommer fra Eritrea. Siden 1991 har Diktator Isaias Afwerki styrt Eritrea med jernhånd.

Det som kanskje ikke er så kjent er at det Eritreiske regimet pr d.d kanskje er den største “human trafficker ” i verden. Det som skjer er at regimet mikser regimetro agenter inn i flyktningstrømmen og blir aktivert når de gis opphold i Europa.

Karl Johans gt 4, 3dje etg.

Hva blir disse agentene benyttet til! Siden 1991 har Abraham Woldu (Norsk Eritreer), driver av en brun pub i Storgate 24, Den Glade Munk. Abraham Woldu har sammen med Yonas Tesfay som går under tilnavnet GOE Tax-Collector fra Eritreisk Informasjonsforbund sine lokaler, Karl Johansgt. 4, 3 et, inndrevet 2% skatt fra Eritreiske flyktninger på vegne av det Eritreiske regimet. Disse omtalte regimetro agenten blir benyttet til å presse Eritreiske asylsøkere til å betale den ulovlige skatten. I tillegg drives aktiv overvåkning og rapportering av uønsket aktivitet, alt fra negativ omtale av regimet, til politisk aktivitet mot regimet blir rapportert. Dette kan få alvorlige følger for den enkelte asylsøker sin familie som er bosatt i Eritrea.

Sawa feiring Eventhallen, Bryn 3. August-19

3 August-2019 leide PFDJ-Norge (Politisk organisasjon, regimetro) Eventhallen på Bryn for å feire 25 års jubileum for opprettelsen av SAWA. Etter at Diktator Isaias Afwerki kom til makten i 1991 ble alt av videregående skoler og de få høgskoler i Eritrea nedlagt og SAWA ble opprettet. Sawa er i utgangspunktet en stor militærleir. Regimet sier her skal alle ungdommer, gutter og jenter få militær trening og utdanning. Reelle asylsøkere beskriver Sawa som en konsentrasjonsleir, hvor de fleste ender opp som slavearbeidere for regimet. Sawa er også årsaken til at Eritreiske asylsøkere får asyl på humanitært grunnlag i den vestlige verden.

Tilstede under feiringen av Sawa i Eventhallen på Bryn var også presidentens høyre hånd, Yemane Gebrehab sammen med over 300 Eritrere hvor de fleste hadde søkt og fått innvilget politisk asyl og opphold i Norge, grunnet de var forfulgt i hjemlandet.

Hvordan kan man hevde å være forfulgt, mens man samtidig feirer 25 års jubileum over opprettelsen av Sawa?

25 års jubileum Sawa 3 August 2019 Eventhallen Bryn
3 August 2019 Eventhallen, Bryn
Militær bekledning med Diktator Isaias Afwerki sin høyre hånd Yemane Gebreab i midten
Jubileums kake Sawa 25 år
PFDJ leder Norge Abraham Woldu i stripete skorte
Her feires regimeledelsen med dans og sang

Nrk v/ Journalist Tormod Strand fulgte rett etter denne feiringen opp med flere reportasjer på Nrk Nyheter

https://www.nrk.no/norge/kilder-til-nrk_-_-eritrea-star-bak-norsk-innvandrerorganisasjon-1.14747909

Med bakgrunn av denne feiringen hvor utstrakt asyljuks/asylbedrageri kommer til overflaten lagde jeg et notat som den 6 September-2019 ble oversendt daværende Justisminister Jøran Kallmyr og Justisdepartementet

Den 23 September-2019 fikk jeg svar fra Justisdepartementet som bekreftet at Justisdepartementet hadde instruert UDI (Utlendingsdirektoratet) om å ettergå 150 Eritreiske asylsøknader i den forbindelse vurdere tilbakekalling av oppholdstillatelsen dersom UDI finner grunnlag for dette.

Vi fulgte opp UDI som ga svar den 19 august-2019

Nytt brev ble den 3 Oktober-2019 oversendt Justisdepartementet og UDI

Den 15.11.2019 ble angjeldende brev besvart av UDI. vi ble i tillegg invitert til møte med Asylavdelingen. Dette møtet ble avholdt 24. Januar-2020

Vi vet at pr d.d. har UDI gjennomgått disse 150 asylsøknadene hvor disse er blitt selektert etter tips fra oss og andre som har rapportert inn falske Eritreiske asyl søkere. Vi vet at en del av disse som er selektert er overført til PU (Politiets Utlendingsenhet) hvor nye avhør vil bli tatt. Samt at Asylavdelingen i UDI behandler resten.

Tiden vil vise om hvorvidt Norske myndigheter lykkes i å bevise asyl bedrageri og returnert disse bedragerne.

2021-PFDJ sin virksomhet i Norge

Man skulle tro at pga fokus Proba rapporten som ble offentliggjort den 18 Juni-2020 og Justisdepartementet ordre til UDI å ettergå 150 Eritreiske asylsøkere etter feiringen av Sawa sitt 25 års jubileum ville PFDJ sin virksomhet i Norge ligge lavt.

For oss ser det ut til at virksomheten og PFDJ sin skremsels propaganda bare øker på. Kanskje ikke så rart med tanke på Norsk politi og UDI sin tafatte og lite konsekvente handlemåte. Alt av anmeldelser mot dette miljøet blir jo henlagt, uten etterforskning.

Aibu Monica Mebrahtu/ Meharwit Mebrahtu

Adresse: Sarpsborgveien 2, 1640 Råde i Østfold

Monica Mebrahtu eller hennes egentlige navn Mehrawit Mebrahtu er bosatt i Sarpborgsveien 2, 1640 Råde i Østfold. Deltok på Sawa feiringen 3 August-2019 hvor hun bla danset med diktator Isaias Afwerki`s høyre hånd Yemane Gebreab. I tillegg deltok hun på feiringen av martyrenes dag i 20 Juni-2020. Dette har hun foreviget med flere YouTube videoer og videoer på egen FB side.

Twitter av 2021-01-08

Hvordan opererer disse regime tro PFDJ-Agentene

Monica Mebrahtu er et nett troll som sprer frykt, hetser alle motstandere av regimet, skryter om at PFDJ overvåker og har kartlagt alle opposisjonelle og motstandere av regimet i Norge. Prøver i den forbindelse å spre frykt.

Det er uhyre viktig å få avslørt disse regimetro agentene som på feil grunnlag har søkt og fått innvilget politisk asyl i Norge for så å proklamere og utøve det Eritreiske regimet terror ovenfor reelle asylsøkere fra Eritrea. Disse PFDJ agentene er en verkebyll som kun kan fjernes med makt. Det er på tide at UDI og PU legger makt bak kravene å får returnert disse gangsterne.

Elizabeth (Elsa) Chyrum, founder and director of HRCE, Human Right Concern-Eritrea, London UK har den senere tiden blitt sjikanert og hetset på det groveste av “Monica Mebrahtu” Denne hetsen startet den 4. Januar-21 etter at Elizabeth Chyrum kontaktet “Monica Mebrahtu via FB oppfordret henne slette alle disse videoene på FB og YouTube. i den forbindelse ba henne slutte å angripe andre mennesker på denne måten.

6 Januar-21 legger “Monica Mebrahtu” mens hun sitter hos en Eritreisk frisør i Ebbells gate i Oslo hvor hun skjeller ut Elizabeth Chyrum og annonserer at hun vil komme tilbake med en ny video 7 Januar-21

7 Januar-21 starter “Monica Mebrahtu” ut en 3 timers video live hvor hun skjeller ut, fornærmer truer Elizabeth med at hun skal ødelegge hennes gode navn og rykte, gjør et stort nummer ut av Elizabeth`s skjevheter i ansiktet (tidligere hjerneslag) gjør et stort nummer ut av dette. I tillegg hetser Elizabeth sin mindreårige 17 år gamle datter.

Den 18 Januar-21 mottar Shadow Company en henvendelse fra HRCE v/Elisabeth Chyrum om bistand til å anmelde disse forholdene til politiet.

Politianmeldelse – Øst Politidistrikt

Den 20 Januar-21 oversender Shadow Company politianmeldelse til Øst Politidistrikt på vegne av HRCE v/ Direktør Elizabeth Cherum

Hrce v/Elisabeth Chyrum har logget og lastet ned de fleste videoer, I tillegg har hun oversatt til Engelsk noe av innholdet.

Dette er lagt med som vedlegg til anmeldelsen.

Vi kan opplyse at vi etter å ha levert angjeldende anmeldelse til politiet kontaktet UDI og oversendte en kopi av anmeldelse med vedlegg. UDI ser veldig alvorlig på dette forholdet og vil prioritere saken.

Den 04.02.2021 mottar HRCE v/ Elizabeth Chyrum bekreftelse fra Øst-Politidistrikt på at anmeldelse er mottatt

Gleden blir kortvarig. Den 06.02.2021 mottar Shadow Company henleggelse fra Øst politidistrikt. Henleggelsen er datert 7 dager før HRCE fikk bekreftelse på anmeldt forhold. Det er helt klart for oss at ingen polititjenestemann har lest anmeldelsen. Anmeldelsen har aldri vært utenfor Felles Straffesaks mottak ved Øst Politidistrikt.

Henleggelse av anmeldt forhold

Feiringen fra “Monica Mebrahtu” lot ikke vente på seg. Følgende Facebook melding ble lagt ut :

En uautorisert oversettelse er følgende :

Alle anmeldelser mot Monica er henlagt /Slettet.

Her lister hun opp navnene på de som hadde anmeldt henne og sender en gratulasjon til “Monica og folket (PFDJ)

Klage over henleggelse – Statsadvokaten i Øst Politidistrikt

Klage over henleggelse ble den 21 februar-2021 av Shadow Company oversendt Statsadvokaten i Øst Politidistrikt

Fredag 05.03.2021 mottar Shadow Company en telefonsamtale fra Øst Politidistrikt. Politiet bekrefter at på grunn av sakens karakter og antall anmeldelser mot “Monica Mebrahtu” har Sør Øst Politidistrikt besluttet å iverksette etterforskning.

Statsadvokaten beslutter å iverksette etterforskning

Det spørs om feiringen med tanke på henleggelsen får en bitter smak. Nå må “Monica Mebrahtu” stå til rette for sine hat ytringer, oppfordring til folkemord og asyl-bedrageri.

Vi oppfordrer alle som har mottatt hets fra denne damen til å anmelde forholdet til Øst Politidistrikt, Postboks 3390, 1401 Ski E-post: post.ost@politiet.no

Netthets

Etter å ha avslørt denne damens virksomhet via twitter mottok vi også trusler. En 20 år gammel dame av Eritreisk opprinnelse Makda Zecarias Tesfai som er styremedlem i 2 ungdomsorganisasjoner i Oslo. T-Town Ungdommer og EUF postet vedlagte svar på min twitter

Vi vil følge opp denne saken med Oslo Kommune om hvorvidt disse radikale Eritreiske ungdomsklubbene blir tilført statlige midler. Er det tilfelle vil vi sette en stopper for dette.

Yohannes Bebeto Resom

Her har vi et godt eksempel på hvordan PFDJ/YPFDJ opererer i Norge og Europa. Denne unge mannen åpnet nylig en twitter konto kun for å spre skittkasting etter at jeg kommenterte fredsprisvinner fra 2019 PM Abiy Ahmed Ali sitt samarbeidsprosjekt med Diktator Isaias Afwerki, Eritrea.

I forbindelse med folkemordet i Tigray skal fredsprisvinner PM Abiye Ahmed Ali tilbudt diktator Isaias Afwerki US$ 1 milliard pluss en oppgradering av våpen mot at Eritreiske militære styrker gikk inn i Tigray. Betaling skulle skje i 2 bolker, 1 ved inntrykk og den siste når jobben var gjort.

Hvor mange tusen som av fredsprisvinner PM Abiy Ahmed Ali og diktator Isaias Afwerki er blitt slaktet ned i dette folkemordet er vanskelig å si noe om i det ingen hjelpeorganisasjoner eller presse har tilgang til krigsområdet.

Disse Twitterne fallt Yohannes Bebeto Resom tungt for brystet noe som medførte at en stupid skittkasting fant sted. Jeg gjorde kort prosess og blokkerte han fra å kunne kommentere mine twittere.

Dette likte Yohannes Bebeto Resom dårlig å sendte meg en melding via messenger på FB.

Ved en nærmere kikk på Yohannes Bebeto Resom sin FB side er det jo helt klart at dette er en regime sympatisør som bla den 5 November-2017 deltok ved PFDJ sin konferanse i Akershus i 2017. hvor bla Shirak Bahibi fra den Eritreiske Ambassade i Stockholm var blant talerne

bildet er hentet fra Yohannes Bebeto Resom sin egen FB-Side

Yohannes Bebeto Resom har også lagt ut et bilde av seg selv tatt i Asmara 6 juli 2018.

Det gjenstår å se om hvorvidt Yohannes Bebeto Resom har søkt politisk asyl i Norge og i den forbindelse hevdet å være forfulgt i hjemlandet. Bare bildematerialet sier noe helt annet. Vi får se hva UDI konkluderer med.

Episode 2. Vårt Naive Norge-Asyljuks

https://www.youtube.com/watch?v=a3-cVRoBnBg&t=1251s

Ny video -Tigrinja – Monica Mebrahtu

Yonas Hdru Tsegay

Nic name: Wedi Keshi Hidru

Adresse: Skedsmogata 59, N-2000 Lillestrøm

Yonas Hdru Tesgay tjenestegjorde og er veteran fra frigjøringskampen i Eritrea siden 1974/75. Han oppnådde Oberst løytnant grad før han gikk over til politiet, intern avdelingen (internal affairs)

Etter den andre offensiven i den siste krigen mot Etiopia i 1999 tjenestegjorde han som Oberst Løytnant og Bataljonssjef i det 36 divisjon. I 2000 rykket Tesgay opp og ble assisterende kommandant for den 2dre brigade, under en offiser med kallenavn “Wollo”. Tesgay kom i konflikt med Wollo og fikk sparken fra sin enhet.

Tesgay gikk fra hæren og ble polititjenestemann i Asmara. I 2002 bl Tesgay leder for det 7 politidistrikt i Godaif, Asmara.

Som leder ved ved 7 politidistrikt begikk Tesgay overgrep mot mange uskyldige, herunder lovte varetektsfengslede kvinner løslatelse i bytte mot sex.

Det foreligger rapporter om på grunn av overfylte trange fengsler i Asmara ble kvinner overført til 7 politidistrikt og ble holdt i varetekt på ubestemt tid uten rettslig grunnlag eller dom.

Det hevdes at flere ble fengslet på grunn av personlige motforestillinger og hat. Dette var i hovedsak var dette folk han mente ikke støttet regimet. Tesgay er beskrevet å være meget opportunist og diskriminerende. Han er beskyldt for å voldtatt og utøvd grov vold i kraft av sin posisjon som leder av 7 politidistrikt.

I 2008 kom Tesgay til Norge, hvor han hevdet å være forfulgt av regimet i Eritrea og søkte politisk asyl som ble innvilget.

15 Mars-2015 hadde Nrk en større reportasje som omhandler Yonas Hdru Tesgay, hvor han blant annet deltok på et arrangement ved den Eritreiske ambassade i Stockholm sammen med den Eritreiske Utenriksminister Osman Saleh

Reportasje NrK Nyheter 15 Mars-2015

https://www.nrk.no/norge/eritreisk-flyktning_-_-frykter-regimets-folk-i-norge-1.12240850

Hvorfor PU og UDI ikke ikke har gjort noe for å inndra oppholdstillatelse, inndra Tesgay sitt Norske Statsborgerskap som er opparbeidet på feil grunnlag vites ikke, men dette erne vi vil se på.

Det er som tidligere både omtalt og skrevet at det Eritreiske regimet kanskje er den største Human Trafficker i verden, hvor regimetro agenter blir mikset inn i flyktningstrømmen. Deres agenda er å spre frykt i den forbindelse sørge for at en eventuell opposisjon til regimet holdes nede. Flyktningespionasje, rapportering , ulovlig skatteinnkreving kjenner vi til fra før. Det utrolige er at Norske myndigheter og politi lar dette passere uten at disse sakene blir etterforsket

Tilfeldigvis oppdaget vi et bilde av Yonas Hdru Tesgay under Sawa feiringen 03.08.19 også. Fjerde rad nr. 4 fra venstre

Sawa feiring 3 August-2019

Om ikke dette gir nok bevis for UDI på at Yonas Hdru Tesgay har søkt og fått innvilget asyl i Norge på feil grunnlag kan vi opplyse at samme mann deltok på et TV-program fra Embassy Media 19 Oktober-2019. Etter reportasjen i 2015 skal PST ha vært i kontakt med Yonas Hdru Tesgay, men i kjent stil ble det med “kontakten”. Dette blir nærmest flaut.

Embassy Media 19 Oktober-2019

Her sitter Yonas Hdru Tesgay og bekrefter sin evige troskap til EPLF og PFDJ. Han sier blant annet at han nå bor i Norge og fått medisinsk behandling for sine krigsskader.

Hva med de reelle Eritreiske flyktninger bosatt i Norge som kjenner til denne mannen og hans gjerninger? Burde ikke de få den beskyttelse asylinstituttet er ment å skulle gi.

Vårt Naive Norge, Episode 3

Vårt Naive Norge Episode 4

Karin Andersen (SV): For å klarlegge sin identitet blir eritreere i Norge henvist til å kontakte den eritreiske ambassaden i Stockholm for å skaffe identitetsdokumenter. Da krever eritreiske myndigheter at søkeren betaler 2 %-skatt og undertegner et såkalt angrebrev. Norge har, gjennom resolusjon 2023 fra FNs sikkerhetsråd, påtatt seg ansvar til å iverksette tiltak mot personer som krever inn skatt av eritreere i utlandet gjennom utpressing, trusler om vold eller andre ulovlige metoder. Hvilke tiltak er og blir iverksatt for å stoppe ulovlighetene?

Fra Mælands svar: Personer som mener seg utsatt for ulovlig utpressing i forbindelse med skatteinnkreving oppfordres til å anmelde dette til politiet for etterforskning på vanlig måte. Dette er i tråd med den internasjonale tolkningen av Sikkerhetsrådets resolusjon 2023, som krevde at Eritrea skulle avslutte praksisen med å kreve inn skatt av eritreere i utlandet gjennom utpressing, trusler om vold, bedrageri eller andre ulovlige metoder. Stortinget.

Justisminister Monica Mælands svar tyder jo på en total ansvarsfraskrivelse og ikke-midt-bord -holdning noe vi opplever fra alle statlige myndigheter som burde ha ansvar i denne saken. Justisministeren er også veldig lemfeldig med det faktum hun gir til Stortinget i sitt svar til Karen Andersen SV når det gjelder UDI sin praksis i disse sakene. Faktum er at UDI benyttet Eritreisk Informasjonsforbund, regimets kontor i Karl Johansgate 4, inntil årsskiftet 2019/20 for å innhente dokumentasjon på sitt Eritreiske opphav. Her måtte de legitimere seg i form av Norsk Selvangivelse som danner grunnlaget for regimets ulovlige skatteinnkreving 2%. Endringen som ble gjort er at nå må disse etterspurte bekreftelser innhentes ved den Eritreiske Ambassade i Stockholm med samme resultat.

Vi kan spørre Justisministeren hva hjelper det å anmelde? Det har vært flere titals anmeldelser som ingen har kommet ut fra felles straffesaks mottak før de er blitt henlagt.

Norge har brukt flere titalls millioner for å få en plass i FN-Sikkerhetsråd. Dette skulle man tro forpliktet. Vi må spørre Justisminister Mæland, forplikter ikke dette? Hvorfor etterlever ikke Norge FN sikkerhetsråd vedtak 2023.

Norge er forpliktet gjennom vedtak 2023 i FNs sikkerhetsråd til å iverksette tiltak overfor personer som krever inn skatt av eritreere i utlandet gjennom utpressing, trusler om vold, bedrageri eller andre ulovlige metoder. Stortinget.

PFDJ-Trusler ved Sandvika Storsenter

Mehari Zekarias

Tirsdag 20 April-21 påtraff vår klient YPFDJ leder, en av de som arrangerte 25 års jubileet for Sawa Mehari Zekarias (far til tidligere omtalte Makta Zekarias Tesfai). ved Sandvika Storsenter.

Mehari Zekarias startet med å spørre fornærmede hvorfor han ikke støttet YPFDJ og diktator Isaias Afwerki. Fornærmede svarte at han ikke kunne støtte diktatoren og hans støttespillere som er hovedårsaken til at fornærmede måtte flykte fra Eritrea

Gjerningsperson gikk deretter over til å anklage og true fornærmede for å ha rapportert regimetro deltakere ved tidligere omtalt 25 års jubileum for Sawa 3 August-2018 til UDI. Ett arrangement gjerningsperson var en av initiativ taker til.

Truslene eskalerte hvorpå gjerningsperson truet med å drepe fornærmede ved bruk av bilen, i den forbindelse hevde ovenfor politiet at påkjørsel var en ulykke. Disse truslene har vedvart i over ett år nå og fornærmede har støtt på gjerningsperson ett sted mellom 5-10 ganger hvor fornærmede har blitt truet på livet hver gang. Noen ganger truer gjerningsperson med å kutte strupen på fornærmede, andre ganger skal bile brukes som våpen

Fornærmede forteller at han med gjevne mellomrom siden Mars-2020 har mottatt trusler fra gjerningsmann. Dette er hvordan PFDJ og YPFDJ opererer. De sprer frykt for å hindre at en opposisjon utenfor Eritrea bygger seg opp. Lengre disse gangsterne greier å holde opposisjonen nede, lengre blir diktatoren sittende ved makten.

På bakgrunn av denne episoden bisto vi med en politianmeldelse av gjerningsmannen

Anmeldelse sendt politiet 20 April-21

Bekreftelse på anmeldt forhold datert 13.05.21

Hvordan kan en regimetro gangster som Mehari Zekarias søke politisk asyl i Norge, hevde at han er forfulgt i hjemlandet? Vi er kjent med at Mehari Zekarias kom til Norge i 2010, transitt Tyskland. Ut fra disse opplysningene og “Dublin” samarbeidet skulle hans asylsøknad vært behandlet i Tyskland.

Det er helt klart at Mehari Zekarias har hatt medhjelpere innenfor immigrasjonsmyndighetene, samt hatt sin historie pugget og klar før møte med PU og UDI. Vi stiller store spørsmålstegn til tolketjenesten og Deres habilitet i denne saken. Om ikke det er nok søkte Mehari Zekarias kort tid etter ankomst Norge familiegjenforening med 4-5 halvvoksne barn som reiste direkte fra Asmara transitt Europa til Norge. Bare den handlingen viser jo at denne mannen er i det eritreiske regimets tjeneste.

Tolketjenesten

Det er for immigrasjonsmyndighetene UDI, PU, Domstolene, offentlig forvaltning er det helt nødvendig å ha en tolketjeneste man kan stole 100% på. Det som er uforståelig for oss er naiviteten hos disse offentlige etatene. Vi vet at et stort antall Eritreiske tolker er regimetro, det samme gjelder Iranske og Tyrkiske tolker. Disse representerer regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med, men skyr ingen midler for å få inn sine trosfeller og regime tilhengere for å kunne utføre flyktningespionasje, overvåkning og rapportering, med derpå følgende represalier.

UDI og PU MÅ utdanne egne tolker som kan overhøre oversettelse og samtaler disse “tolkene” gjennomfører på vegne av UDI og PU. Kanskje lære litt av hvordan det Norske Forsvaret har løst disse oppgavene i Iraq og Afghanistan.

Senest den 26 Mai-21 hadde Dagbladet en artikkel om dette temaet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/alvorlig-problem-nar-tolk-opptrer-slik/73674513

Related Posts

Leave a Reply