Get paid Get even Med vår erfaring og kunnskap, kan vi bidra med å få fremgang i henlagte og uløste saker. Les mer Lang erfaring Mye kunnskap Vi bidrar der andre har gitt opp Les mer

Støtt vårt arbeid / Support our work

Om oss

Vår jobb er å løse dine utfordringer.

Vi er en gruppe idealister med lang erfaring fra det offentlige og private, både innen politiet, forsvaret, regnskap, revisjon, inkasso og advokatvirksomhet.
Vi har sett oss leie på at det ofte «lønner seg å være kriminell»! Anmeldte saker fra private og private virksomheter blir i hovedsak henlagt uten at lovbruddene blir etterforsket. Dette har blitt regelen, ikke unntaket.

Har du eller ditt selskap blitt utsatt for bedrageri, kanskje med kjent gjerningsmann og gjerningstidspunkt, men opplever at politiet ved anmeldelse henlegger saken uten at etterforskningsskritt blir iverksatt? Du er ikke alene.

Det er en kjent sak at etter den nye politireformen prioriterer politiet kun statlige krav. Dette er gjerne ferdig etterforskede saker fra Skattetaten, NAV, og fra andre statlige etater. Eksempelvis krav etter uberettiget utbetalinger av Coronastøtte. Bedrageri mot norske borgere og bedrifter blir henlagt uten at sakene blir gitt en vurdering. Henleggelses årsak er gjerne bevisets stilling, manglende kapasitet i strafferettspleien osv. Faktum er at det ikke er manglende kapasitet når det gjelder statlige krav, men dette er heller regelen enn uttak. Dette er stort sett ferdig etterforskede saker hvor politi advokaten kun trenger å sette hvilken § tiltalte skal dømmes etter, møte til riktig tid i retten. Disse sakene trenger minimal etterforskningskapasitet og tar seg veldig godt ut på statistikk og gir statistikk høy oppklaringsprosent hvor avdelingsledere kan sole seg i glansen vis a vis politimesteren.

Shadow Company kan bidra med å kjempe for dine rettigheter, og ikke minst få på plass en rettferdig løsning for deg og dine utfordringer.

Våre tjenester

Vi tilbyr løsninger for deg som privatperson eller foretak.

Objekt søk

Lete opp tyvegods og sørge for tilbakelevering. Ved heleri, sørge for verdifastsettelse fremskaffe grunnlag for sivilrettslig søksmål.

Personsøk

Det kan være mange grunner til at personer forsvinner, eller går under radaren og ikke vil bli funnet hverken av sine nærmeste pårørende, venner, familie, eller andre som ønsker kontakt.

Hvert år forsvinner ett 100-talls personer fra Norge. Noen blir aldri funnet, eller ønsker å bli funnet. De fleste kommer til rette etter kort tid, eller gir beskjed om at de ikke ønsker kontakt. Årsakene til dette kan være mange; uoverkommelig gjeld, mistet familie, ønsker en ny start utenfor Norge/kreditorenes rekkevidde, trusler om vold, kriminell fortid, selvmord osv.

Shadow company kan bidra til å gi svar

Bakgrunnssjekk

Gjør en lovlig bakgrunnssjekk av personen du skal ansette.

Saks undersøkelse

Shadow Company gjennomgår saken, finner gjerningsperson og konfronterer gjerningsperson direkte. Gjerningsperson gis mulighet til å betale seg ut av situasjonen ved å betale tilbake verdien av stjålet gods, eventuelt beløp som er bedratt med tillegg av lovens forsinkelsesrente og påløpte saksomkostninger.

Juridisk bistand

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand gjennom en advokat i flere rettsområder, og er stolte av å kunne tilby de fleste av våre tjenester til en fast avtalt pris. Dette gir deg som kunde forutsigbarhet når det gjelder kostnader. Les mer under menyvalget “Juridisk”

120000
Antall henlagte politisaker på ett år
0
Henlagte saker med kjent gjerningsperson
  • Oslo-politiet har henlagt 174.000 saker på et drøyt år. I 87.500 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet henla sakene på grunn av manglende kapasitet. Dette til tross for at politiet bare unntaksvis har anledning til å henlegge slike saker.

Gjennomgang

Vurdering av sak
kr2000eks. mva

  • Vurdering
  • Konfrontasjon ved kjent gjerningsmann
  • Utarbeide rapport til saksøker

Timepris

Etter avtale
kr1000eks. mva

  • Arbeid på timebasis
  • Dersom ikke fast avtalt pris
  • Etter avtale med kunde